Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: Dinuš, P. a kol. : MARX A SPOLOČENSKÉ ZMENY PO ROKU 1989 (, 7. December 2011)

Druhé doplnené vydanie monografie: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, vyšlo
v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 2/001309 Vzťah politiky a histórie - vyrovnávanie sa s minulosťou (recenzenti práce: Juraj Marušiak a Norbert Kmeť z Ústavu politických vied SAV).
Ako sa uvádza v závere knihy: „...nekonzistentný obraz Marxa vznikol vo verejnom priestore i v spoločenských vedách...“ Tento „...nekonzistentný obraz...“ sa snažia desiati autori zo Slovenska a Čiech (Blaha, Ľ., Brabec, M., Čarnogurská, M., Dinuš, P., Hauser, M., Hohoš, L., Hrubec, M., Lysý, J., Novosád, F., Škvrnda, F.) dostať na pravú mieru a ponúknuť čitateľovi svoju interpretáciu Marxovej teórie.
Ako uvádza v úvode editor Peter Dinuš, význam tohto edičného počinu (Ústav politických vied SAV a Vydavateľstvo VEDA SAV) je v tom, že je potrebné „...vrátiť Marxa a marxizmus späť do vedeckých diskusií...“
Monografia (ISBN 978-80-224-1131-8) je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

Peter Juza
Komentáre