Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

DEŇ EURÓPY - EURÓPSKA ÚNIA A VEREJNÁ SPRÁVA V ČR (Praha, 7. Január 2013)

V dňoch 2.-3. mája 2012 sa na pôde Eurocentra v Prahe konala už štvrtá medzinárodná vedecká konferencia a okrúhly stôl v rámci Dňa Európy a pod záštitou predsedu vlády Českej republiky Petra Nečasa, tentoraz s názvom: DEŇ EURÓPY - EURÓPSKA ÚNIA A VEREJNÁ SPRÁVA V ČR. Jej hlavným organizátorom bola Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha. Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-101-7), ktorý vydala spomenutá Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha, je k dispozícii pre záujemcov v odbornej knižnici Inštitútu ASA. Záujemcovia sa môžu zoznámiť s názormi spojenými s budúcnosťou Európskej únie českých, ale aj zahraničných autorov (K. Kořínková, R. Paserman, J. Maštálka, J. Marková, J. Dušek, P. Juza....).

Komentáre