Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ČECH, J.: POLICAJNÁ PSYCHOLÓGIA I. - III. (Bratislava, 15. Február 2013)

Úctyhodných 1.322 strán spolu majú tri diely práce Policajná psychológia (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, ISBN 978-80-8105-415-0), ktorú spracoval tím odborníkov pod vedením prof. PhDr. Jána Čecha, CSc.. Vysokoškolská učebnica Policajná psychológia I.-III. prichádza k svojim čitateľom ako edičný titul spracovaný pre potreby vysokoškolskej výuky v odbore psychológia uskutočňovanej na filozofických, právnických a bezpečnostne zameraných študijných odboroch v Slovenskej republike, Českej republike a je určená aj expertom na otázky bezpečnosti, právnikom, policajtom, pedagógom, psychológom, ale aj iným odborníkom, ktorí si uvedomujú nutnosť využívania psychologických poznatkov pri ochrane bezpečnosti a práv občanov. Za jednotlivými kapitolami sú v celej knihe spracované súhrny a slovníky, na konci knihy sú menné a vecné registre a tiež rozsiahly zoznam použitej literatúry aby učebnica bola prehľadná a svojou metodikou prispievala k efektívnemu štúdiu jednotlivých zahrnutých problémov a uspokojila i záujemcov o hlbšie štúdium. Peter Juza

Komentáre