Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOČÁKOVÁ, O., ŠPAČKOVÁ, A.: AKTÍVNE A ZDRAVÉ STARNUTIE – DÔSTOJNÝ ŽIVOT SENIOROV (Bratislava, 24. Apríl 2013)

V dňoch 23.-24. januára 2013 sa v Nemšovej konalo vedecké podujatie, z ktorého dostala knižnica Inštitútu ASA, ako dar od organizátorov, recenzovaný zborník vedeckých prác: BOČÁKOVÁ, O., ŠPAČKOVÁ, A.: Aktívne a zdravé starnutie - dôstojný život seniorov (FSV UCM v Trnave, ISBN 978-80-8105-455-6, 234 strán.). V zborníku sú predstavené texty popredných slovenských a zahraničných odborníkov (P. Horváth, J. Gabura, J. Garaj, M. Igazová, M. Dlužniewska, P. Juza, M. Lincényi, G. Tamene, F. Vojtech...) , ktorí z rôzne uhlu pohľadu: sociálneho, zdravotníckeho, politologického, právneho..., ale tiež ekologického, nazerajú na tému seniorov a súčasnej spoločnosti. Peter Juza

Komentáre