Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOČÁKOVÁ, O. (ed.): VÝZVY SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA (Trenčín, 16. Máj 2013)

Pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. sa podarilo autorom: O. Bočáková, P. Hrivík, P. Juza, Z. Kubišová, M. Lincényi, A. Tomášiková, F. Vojtech...., obsahovo pestro a bohato naplniť zborník vedeckých prác: VÝZVY SPOLOČNOSTI 21. STOROČIA (Trenčín, 2013, ISBN 978-80-8075-574-4, 292 strán). V publikácii sa autori snažia poukázať, vysvetliť a hľadať určité dimenzie riešenia problémov spoločnosti Publikácia, ktorú recenzovali prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc. a PhDr. Peter Horváth, Ph.D., je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre