Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOČÁKOVÁ, O. (ed.): NOVÉ TRENDY, SMEROVANIA A VÍZIE V TREŤOM TISÍCROČÍ (Trenčín, 3. Marec 2014)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne vydala ďalší zo série súborov vedeckých prác: BOČÁKOVÁ, O.: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (politicko-ekonomické atribúty) - /TUAD v Trenčíne 2013, ISBN 978-80-8075-594-2/. V zborníku, ktorý recenzovali J. Gabura, V. Jakušová a P. Juza, renomovaní slovenskí a zahraniční autori (O. Bočáková, F. Cammori, A. Čemez, R. Kucharčík, R. Pawera, A. Tomášiková, F. Vojtech....) analyzujú tému pripravenosti spoločnosti na nárast populácie seniorov. Sociálna politika, ktorá patrí do arzenálu ľavicových politických subjektov viac než si vieme predstaviť, je určitým výrazom solidarity vo vnútri každého politického systému. Kvalita života je pritom veľmi subjektívna a veľmi individuálna - predstavuje rôzne veci pre rôznych ľudí a v rôznom čase. Publikácia je k dispozícii v príručnej knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Komentáre