Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOĆÁKOVÁ, O., TOMAŠIKOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z politológie (, 7. December 2011)

Dejiny politického myslenia sa ako vedná disciplína (samozrejme aj ako učebný predmet) zaoberajú vznikom v historickom kontexte tých názorov, sformovali a dodnes formujú európske chápanie politiky a spoločnosti.
Učebnica trenčianskych autoriek doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. a PeadDr. Aleny Tomášikovej, PhD.: Vybrané kapitoly z politológie (TNUAD Trenčín 2011, ISBN 978-80-8075-486-0) ponúka čitateľovi (nielen adeptovi študujúcemu politológiu) základný vstup k fundamentom politického myslenia od Platóna, cez N. Machivelliho, M. Bakunina, A.F. Kollára, Ľ. Štura, až po M. Hodžu a jeho miesto v slovenskom politickom myslení.
Práca (99 strán) rozšírila fond odbornej knižnice Inštitútu ASA.
 

Peter Juza
Komentáre