Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BOČAKOVÁ, O., TOMÁŠIKOVÁ, A. (eds.): AKTUALNE OTÁZKY POLITIKY (, 7. December 2011)

Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky politiky (ISBN 978-80-8075-585-3), ktorá sa konala 4. februára 2011 v Trenčíne na 397 stranách zachytáva aktuálny vedecký, vedecko-praktický a praktický pohľad na súčasný stav politiky. Odborníci zo Spolkovej republiky Nemecko, Českej republiky a domáci špecialisti analyzovali dva okruhy: a) sociálnu a zdravotnú politiku, b)teóriu politiky a medzinárodné vzťahy.
Zborník zostavili O. Bočáková a A. Tomášiková z Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, ktorá bola aj organizátorom podujatia.
V texte je možné sa zoznámiť sa názormi a výsledkami vedeckej práce skúsených, publikačne známych a ostrieľaných slovenských autorov (M. Kusý, P. Juza, P. Horváth, J. Lasicová, P. Hrivík, G. Tamene....), ale aj s pohľadmi nastupujúcej generácie politológov a analytikov ( A. Mikulčíková, R. Kucharčík, D. Strauss, S. Garajová....), ako aj zahraničných hosťov (J. Vencálek, H. Struncz, M. Glass...).
Zborník je vo fonde odbornej knižnice Inštitútu ASA.
Peter Juza
Komentáre