Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

BALABÁN, M., RAŠEK, A. a kol.: Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (, 7. December 2011)

Pražské vydavateľstvo Karolinum vydalo koncom roku 2010 veľmi zaujímavú a potrebnú monografiu z dielne skúsených českých autorov M. Balabána a A. Rašeka a kol., ktorá o.i. analyzuje politický, ekonomický a bezpečnostný vývoj v zoskupení krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína).
Autori sa vo svojej 133 stránkovej monografii (ISBN 978-80-246-1721-3) venujú analýze súčasného politického a ekonomického vývoja v spomenutých krajinách, ich vzťahu k stále viac zadýchaným Spojeným štátom a stále ešte nedospelej Európskej únii.
Súčasťou monografie je aj sumarizácia kľúčových štatistických údajov, ktoré determinujú - najmä ekonomické postavenie - zoskupenia BRIC v súčasnom globálnom svete.
Monografia je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.


Peter Juza
Komentáre