Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: ANTOLÓGIA TEXTOV K ODBORNÉMU SEMINÁRU A VÝBEROVÉMU PREDMETU V RUSKOM JAZYKU (, 6. December 2011)

Mnohí z nás si uvedomujú, že vzdelanie bez dobrého poznania jazykov je tak akosi neúplné. Ak táto téza platí všeobecne, špeciálne sa to týka tých, ktorí študujú, študovali, alebo sa len zaujímajú o politickú vedu.
Texty, ktoré sú v prezentovanej v Antológii... sa skladajú z dvoch častí. Prvá časť sa venuje samotnému predmetu politickej vedy ako akademickej disciplíne. Druhá, rozsiahlejšia časť, je venovaná názorom, postojom, myšlienkam a pozíciám celej palety autorov, od Platóna, Thomasa Mora, cez Maxa Webera, až po Samuela Huntingtona. Ich filozofii, typológii jej chápania, základným koncepciám tak vzhľadom na dejinnú retrospektívu, ako aj súčasné koncepcie.
Antológia textov k odbornému semináru a výberovému predmetu v ruskom jazyku zostavovateľa Petra Juzu, ktoré vydalo Nezávislé centrum pro studium politiky v českom Kolíne a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne ( ISBN 978-80-86879-15-1) je pre záujemcov k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.
                                                                                                                  Peter Juza
Komentáre