Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácia: ALEXANDER DUBČEK politik, štátnik, humanista (, 7. December 2011)

Pri príležitosti 20. výročia začiatku demokratických zmien v Československu z roku 1989 bol vydaný zborník - výber príspevkov prezentovaných na podujatiach venovaných slovenskému demokratovi a Európanovi - A. Dubčekovi.
Zborník ALEXANDER DUBČEK politik, štátnik, humanista (ISBN 978-80-224-1099-1), ktorý editovali: I. Laluha, E. Petrovičová a M. Pekník, vydali spoločne Ústav politických vied SAV, Vydavateľstvo SAV VEDA a Inštitút ASA.
Na 412-tich stranách textu (vrátane fotografického materiálu) sa nielen spomína na A. Dubčeka, ako na fenomén, ale najmä sa demonštruje, že Slovensko je demokratická a solidárna súčasť európskych spoločenstiev aj vďaka tomuto fenoménu. Kniha - zborník (recenzenti PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. a doc. PhDr. Boris Zala, CSc.) bola vydaná s finančnou podporou skupiny európskych socialistov z iniciatívy pani Candidy M. Venturovej. Je dostupná v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, alebo v odbornej knižnici Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava. Jej prvá prezentácia, za osobnej účasti - dámy z Portugalska pani C. Venturovej, sa uskutočnila dňa 13.11. 2009 počas vedeckej konferencie „Slovensko a odkaz novembra 1989“, ktorú pripravil Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom politických vied a Inštitútom ASA.
Komentáre