Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ACTA HUMANITAS (časopis pre spoločenské vedy) (Bratislava, 13. Máj 2013)

Vedecký recenzovaný časopis pre spoločenské vedy ACTA HUMANITAS sa všeobecne zameriava na publikovanie vedeckých a odborných štúdií a článkov, recenzií a informácií zo spoločenských vied (filozofia, politológia, sociológia, história...). Jeho široké zameranie dáva priestor pre vedeckých a akademických pracovníkov, ktorí môžu publikovať výsledky svojich výskumov, alebo diskutovať o otvorených otázkach. Časopis, ktorý vydáva Nezávislé centrum pro studium politiky o.s. pri Vysokej škole politických a společenských věd Academia Rerum Civilium v Kolíne vychádza polročne. V ostatnom čísle, ktoré obohatilo knižnicu Inštitútu ASA, sa môžeme zoznámiť s názormi autorov z Ruska: B.A. Dorošin, A.N. Prochorova, z Poľska: Miierzejewski, Slovenska: J. Buček, ale aj z Čiech: I. Lisový... Časopis je k dispozícii na preštudovanie. Peter Juza

Komentáre