Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Publikácie

SMRT MINISTRA

Rok 2012 fixuje hneď dve okrúhle výročia spojené s Vladimírom Clementisom (pseudonymy Peter Hron, Ján Krokavec, V. Podtisovský, V. Sopko....). Narodil sa 20. septembra 1902 v Tisovci a vlastnými bol popravený v Prahe 2. decembra 1952. Práve o to viac je obsahovo a časovo cenný rukopis známeho publicistu Ľ. Juríka: Smrť ministra, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Matice slovenskej, s.r.o. (ISBN 978-80-8128-030-6), aj keď sa nejedná ani o životopisný román, nejde ani o literatúru faktu, či vedeckú biografiu. Kniha (311 strán) popisuje osud významného slovenského politika, intelektuála, publicistu, politológa... a prvého Slováka na poste ministra zahraničných vecí ČSR. Je to opis smutného príbehu o smutnom osude. Kniha je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA. Peter Juza

Spor o marxa

Kolektívna monografia, ktorá obohatila knižnicu Inštitútu ASA, sa dotýka problému rozpornosti v hodnotení Marxovho teoretického odkazu. Excelentní autori: V. Černík, J. Viceník, J. Lysý, V. Prorok, P. Dinuš, F. Škvrnda, Ľ. Blaha, J. Halas a E. Leško, diskutujú o odkaze K. Marxa, či jeho dielo stratilo, alebo nestratilo svoju platnosť a aktuálnosť. Otvárajú aj problémy s interpretáciou Marxovho diela - počnúc F. Engelsom - končiac postmarxistickými autormi. Zborník Spor o Marxa (VEDA, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-224-1229-2) recenzovali M. Čáky a L. Kiczko, potvrdzuje dva momenty: Po prvé: Marxova teória je významným prínosom nielen k metodológii sociálnych a humanitných vied....; A po druhé, že na Slovensku (a v blízkom okolí) existuje skupina ľudí, ktorí sú schopní sa popasovať s témou „Marx“ aj v dobe, keď to nastupujúca generácia považuje za bláznovstvo. Lenže, ako sa zdá, čo nakoniec táto monografia potvrdzuje, čas dozrel, kapitalizmus robí harakiri a na revolúciu sa treba nielen materiálne, kapacitne, ale aj ideovo pripraviť. Peter Juza

BLAHA

Formátom drobná, ale obsahom nadformátová práca Ľ. Blahu: Matrix kapitalizmu, Blíži sa revolúcia? (VEDA Bratislava, 2011, ISBN 978-80-224-1230-8) ponúka, na podklade súčasných radikálnych sociálno-kritických teórií, interpretáciu modernej spoločnosti, podľa ktorej dnes všetci žijeme v akomsi matrixe... Autor upozorňuje, že v súčasnosti sa všetko na svete deje v záujme udržania systému, ktorý vyhovuje výlučne jednému percentu najbohatších a najmocnejších ľudí sveta. Ľ. Blaha v publikácii, ktorá rozšírila fond knižnice Inštitútu ASA, rozlišuje jamesonovský a scottovský názor o tom, či a aké máme šance vymaniť sa spod matrixu kapitalizmu. Prácu recenzovali docenti E. Chmelár a J. Lysý. Peter Juza

TEÓRIA SVETOVEJ POLITIKY

Narastajúca zložitosť súčasného sveta a neurčitosť jeho vývoja, ktoré dostali nové impulzy po rozpade bipolarity, vedú k ďalšej diferenciácii pohľadu na medzinárodné vzťahy. Tak je možné vnímať najnovšiu publikáciu Františka ŠKVRNDU: Teória svetovej politiky (ISBN 978-80-225-3418-5), ktorá vyšla vo vydavateľstve EKONÓM Bratislava (2012). Táto monografia je výsledkom dlhodobej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti autora v oblasti teórie svetovej politiky na jeho materskej Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Recenzentmi monografie (174 strán), ktorá obohatila knižnicu Inštitútu ASA, boli Peter Juza a Rudolf Kucharčík. Peter Juza

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST A MEZINÁRODNÍ POLITIKA

Energetická bezpečnosť je asi téma, ktorá bude v 21. storočí stále aktuálna, čo nakoniec aj potvrdila konferencia, ktorá sa konala 18. októbra 2011 pod záštitou podpredsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Zdeňka Škromacha. Je názov bol: Energetická bezpečnost a mezinárodní politika hlavným organizátorom bola Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha. Na podujatí prezentovali renomovaní slovenskí a českí autori, z ktorých mnohí vystupovali aj na pôde Inštitútu ASA (O. Krejčí, I. Švihlíková, P. Juza, J. Urgemann...), svoje vnímanie energetickej bezpečnosti ako samostatnej témy a aj ako aktuálny komplex. Zborník z konferencie (ISBN 978-80-7431-075-1), ktorý vyšiel vo vydavateľstve Profesional Publishing Praha (155 strán) je k dispozícii v odbornej knižnici Inštitútu ASA.

JUZA, P. a kol.: INŠTITÚT ASA V OBRAZOCH - SEDEM ÚRODNÝCH ROKOV

Kolektív autorov (J. Červenka, J. Palkovič, M. Pokorná, M. Slobodníková a P. Juza) pripravili koncom roku 2011 reprezentačnú publikáciu: Inštitút ASA v obrazoch - sedem úrodných rokov (ISBN 978-80-970966-4-9), ktorá je akousi kronikou sedemročnej plavby Inštitútu ASA v rozbúrených vodách Slovenska. Plný text je na www. stránke Inštitútu ASA a svojimi archívnymi fotografiami brožúru zabezpečili: E. Blažeková, P. Kele, J. Procházková, ale aj týždenník SLOVO, resp. KELE-comp. Publikácia potvrdzuje, že Inštitút ASA bol v uplynulých siedmich rokoch hnacím motorom realizácie mnohých projektov a podujatí, ktoré prispievali a ešte budú prispievať k modernému spravovaniu spoločnosti na báze sociálnej spravodlivosti a solidarity.

POLÁK, M.: HLAVOU PROTI VETRU

Kniha mladého filozofa, ekonóma a novinára Michala Poláka: Hlavou proti vetru, ktorú vydalo koncom roku 2011 CCW Bratislava v spolupráci so SOR Praha (ISBN 978-80-89166-35-0) je výberom z jeho novinárskej tvorby za takmer dvadsať rokov. Vo výbere sa vyjadruje k dôležitým historickým medzníkom našich novodobých dejín, či viacero uzlových bodov histórie, glosuje a hodnotí dôležité udalosti našej nedávnej súčasnosti. V samostatnom oddiele sa venuje jednotlivým inkarnáciám straníckej ľavice. Podstatnú časť jeho záujmu vyjadrenú aj v rozsiahlejších statiach predstavuje téma menom socializmus, ktorú rozoberá z najrôznejších uhlov. Knihu, ktorá je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA, uzatvára oddiel rozhovorov s ľuďmi, z ktorých väčšina nejakým spôsobom má blízko k ľavicovým hodnotám. Peter Juza

ČECH, Ľ.: REGIONÁLNE ASPEKTY A SÚVISLOSTI MEDZINÁRODNOPOLITICKÉHO VÝVOJA AFGANISTANU

Afganistan je krajina, o ktorej sa hovorí. Informácie o nej sa objavujú prevažne len v negatívnych súvislostiach. Samovražedné útoky, Taliban, nedostatok vzdelania, ópium, zaostalý vidiek, chudoba... Stačí to však, aby sme vedeli o tejto krajine naozaj všetko? Je Afganistan len beznádejným štátom bez budúcnosti, kde číha nebezpečenstvo na každom kroku? Je štátom, ktorý vnáša bezpečnostné riziká aj do rámca regionálnych vzťahov?

Monografia Dr. Ľubomíra Čecha, CSc.:  Regionálne aspekty a súvislosti medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu (ISBN 978-80-225-3281-5), ktorá vyšla koncom roku 2011 vo vydavateľstve EKONÓM v Bratislave, sa pokúša príťažlivým spôsobom popísať a pozornému čitateľovi (rozsah 176 strán) pomôcť spoznať a pochopiť čo a najmä prečo sa to „tam“ deje.

Peter Juza