Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ASA - Analýzy, Stratégie, Alternatívy

ASA - "Analýzy, Stratégie, Alternatívy"

je nezávislým výskumným, vzdelávacím a vydavateľským inštitútom, založeným v roku 2004. Snahou Inštitútu ASA je prostredníctvom odborných kolégií mapovať spoločensko-politický vývoj na Slovensku v kontexte napredovania Európskej únie.
V odborných kolégiách sú združení odborníci, zástupcovia verejného a hospodárskeho života, študenti..., ktorí sa prostredníctvom svojich aktivít snažia poskytnúť alternatívy vývoja slovenskej spoločnosti.
Cieľom Inštitútu ASA je analytickou a projekčnou činnosťou prispievať k modernému spravovaniu spoločnosti na báze sociálnej spravodlivosti a solidarity. V súvislosti s hľadaním možností a uplatnenia modelu sociálneho štátu sa činnosť združenia zameriava na spracovávanie odborných analýz, organizovanie konferencií, seminárov a diskusií, vrátane účasti na medzinárodných podujatiach.
V rámci svojej publikačnej činnosti je ambíciou Inštitútu ASA zaplniť medzeru v publikovaní modernej politickej a odbornej literatúry, ktorá by bola dostupná širokej verejnosti. Odborné texty, monografie, zborníky ponúknu modely riešenia spoločenských problémov od celoštátnych až po špecificky regionálne.
Organizovanie vzdelávacích programov, realizované podľa objednávok verejného a súkromného sektora je možné rozdeliť podľa potrieb a zadaní, v kontexte na aktuálne dianie v spoločnosti.

Ľudia v ASA
Vedenie:
Vladimír Faič - predseda správnej rady, riaditeľ;
Miroslav Číž - člen správnej rady, programový riaditeľ;
Boris Zala - člen správnej rady, programový riaditeľ;
Dušan Čaplovič - programový riaditeľ pre teoretickú a vzdelávaciu činnosť;
Martin Muránsky - výkonný riaditeľ
Ivan Rohál - Ilkiv - projektový menežér
Katarína Neveďalová - programová riaditeľka pre zahraničné vzťahy;

Spolupracovníci:
Ľubomír Andrassy
Jozef Červenka
Peter Kele
Andrej Kolesík
Karol Palkovič
Jarmila Procházková
Ondrej Tkáč
Marcela Slobodníková

Kontakt:
Gunduličova 12
811 05 Bratislava
www.inst-asa.sk
asa@inst-asa.sk