Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 (I. a II. časť) (Gunduličova 12, Bratislava, 12. September 2017)

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vydal vo vydavateľstve Veda dvojzväzkovú publikáciu s názvom Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. V rámci obidvoch zväzkov publikácie vyšli príspevky 34 autorov zo Slovenska aj Českej republiky. Na pozvanie Klubu Nového slova, Futurologickej spoločnosti na Slovensku a Inštitútu ASA prišiel zostavovateľ a vedúci autorského kolektívu Miroslav Pekník spolu s autormi príspevkov - Marcelou Gbúrovou, Ivanom Laluhom, Vladimírom Srbom a Petrom Dinušom predstaviť knižné dielo. Publikácia Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 je výsledkom niekoľkoročnej práce autorského kolektívu. Podnetom pre jej vznik bola vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie v Československu na tému Slovensko a odkaz novembra 1989, ktorá sa konala 13. novembra 2009 v Bratislave. V nadväznosti na ňu sa 13. – 14. decembra 2012 uskutočnila vedecká konferencia Pohľady na politický vývoj Slovenska po vzniku samostatného štátu v roku 1993.

Príspevky, ktoré na obidvoch konferenciách odzneli dali podnet k rozpracovaniu tém a skúmaniu dôsledkov prevratných spoločenských zmien, ktoré nastali po roku 1989 a tiež po roku 1993. Oba zväzky majú spolu viac ako tisíc strán. Nielen rozsahom, ale najmä šírkou tematického záberu je v našich podmienkach publikácia mimoriadna. Predstavuje silný prínos pre výskum historických udalostí, ktoré sa odohrali po novembri 1989, a to hlavne publikovaním autentického pohľadu viacerých aktérov spoločenského-politického života, ktorí v knihe uverejnili svoje spomienky. Spomienky a podnetné úvahy striedajú podrobne archivársky a štatisticky spracované odborné texty, ktoré prinášajú nové informácie do predmentnej problematiky. Publikácia tak môže byť vhodným podnetom pre ďalší výskum udalostí, ktoré sa odohrali po roku 1989 v našom geopolitickom priestore.
Komentáre