Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Čo znamená dnes Revolúcia 1917 v Rusku. (Gunduličova 12, Bratislava, 26. Október 2017)

Októbrová revolúcia v roku 1917 v Rusku bola začiatkom prevratných spoločenských zmien, ktoré zmenili nielen obraz vtedajšieho Ruska, ale boli začiatkom novej éry, ktorá poznačila celosvetový vývoj. Udalosti spred 100 rokov si preto pripomíname aj dnes a zamýšľame sa nad ich dopadom na súčasný vývoj nielen v Rusku ale aj u nás. Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijali prof. Oskar Krejčí a JUDr. Ján Čarnogurský, ktorí boli v čase rozpadu Sovietskeho zväzu politickými aktérmi v Československu. JUDr. Ján Čarnogurský sa v prvej časti svojej prednášky venoval stručnému zhrnutiu udalostí, ktoré predchádzali vypuknutiu nielen októbrovej, ale aj februárovej revolúcie v Rusku v roku 1917.

Vyslovil názor, že pri porovnaní sociálneho postavenia jednotlivých vrstiev obyvateľstva v súčasnom Rusku sa rozdiely veľmi prehĺbili vzhľadom na veľký počet oligarchov. Ak hodnotíme sociálne rozvrstvenie počas stalinskej éry, tak vtedy sa podarilo Rusko sociálne viac homogenizovať. Bolševická éra územia k Rusku pridávala a dnešné Rusko má podľa Čarnoguského skôr tendenciu územia odoberať, uviedol príklad súčasnej politiky voči Ukrajine. Podľa jeho pozorovaní súčasný režim v Rusku nadväzuje skôr na revolúciu, ale zmierenie táborov bielych a červených nie je dodnes úplné. V súčasnom Rusku narastá význam Moskovského patriarchátu, ktorý bol zrušený za Petra I. a obnovila ho februárová revolúcia. Na situáciu v Európe a vo svete musí Rusko reagovať aj keby nechcelo. Rusko je dnes obviňované zo snáh o obnovu svojho panstva vo východnej Európe, ale J. Čarnogurský upozornil, že je to jeden z dôsledkov multipolárneho sveta a snahy hľadania si partnerov. Mali by sme preto hľadať riešenia spolu s Ruskom, pretože dnešné Rusko má lepšie a účinnejšie riešenia na viaceré problémy, ktoré Európu trápia, tu spomenul napr. otázky migrácie. Rusko sa podľa neho aj vďaka revolúcii zblížilo s Európou a dnes je reálnou alternatívou, ponúka iný model spravovania spoločnosti a štátu ako Európa. Je to model silnej vlády a ochrany proti diktatúre. Oskar Krejčí začal svoju prednášku úvahou o odkaze októbrovej revolúcie pre súčasnosť. Uviedol, že odkaz nie je mŕtvy, pokračovateľom je Čína. Podľa OECD bude mať za rok 2017 Čína viac ako 8-násobne vyšší HDP ako Ruská federácia. V tejto súvislosti poznamenal – po r. 1980 sa vývoj Ruska uberal zlým smerom. O. Krejčí ďalej venoval pozornosť historickým udalostiam, ktoré znamenali premenu hospodársky zaostalého cárskeho Ruska na svetovú veľmoc. Októbrová revolúcia ako reakcia na dlhodobo nedoriešené problémy všetkých vrstiev obyvateľstva znamenala podľa neho silný impulz pre
Komentáre