Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Môže škola spojiť rozdelenú spoločnosť? (Gunduličova 12, Bratislava, 22. November 2017)

Sociologička Zuzana Kusá prijala pozvanie na diskusiu o témach, ktorým sa venuje vo svojej monografii s názvom: „Škola nie je pre všetkých.“ Monografiu vydal Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v roku 2016. Z. Kusá v nej zhrnula poznatky získané počas výskumu vzdelávacieho systému na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na vzdelávanie v základných školách, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti s iným materinským jazykom, ako je vyučovací jazyk. Prezentuje etnografické pozorovanie v triedach a rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími osobami. Autorka sa snažila poukázať na dlhodobo nedoriešenú premenu našich základných škôl na inkluzívne inštitúcie. Cieľom monografie je prispieť k objasneniu príčin, pre ktoré je Slovensko krajinou s najsilnejším vplyvom socioekonomického postavenia rodičov na školský úspech detí a len málo škôl je inkluzívnou inštitúciou vítajúcou a podporujúcou každé dieťa.

Na základe výskumu sa autorka snaží pomenovať prekážky, ktoré bránia naplneniu princípu vzdelávania pre všetkých, tzv. inkluzívneho vzdelávania. Názov knihy nevybrala náhodne, vyslala ním varovný signál, chcela poukázať na jeden z najvážnejších súčasných problémov slovenskej spoločnosti, ktorý je zároveň aj problémom sociologickým. Ak v spoločnosti vnímame strácanie spolupatričnosti a ľudskosti, tak inkluzívne školy a systém vzdelávania by mohli byť brzdou tohto vývoja.
Fotogaléria
Komentáre