Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Kultúrna revolúcia Laca Novomeského – krst knihy (Gunduličova 12, Bratislava, 25. Apríl 2017)

V priestoroch Inštitútu ASA krstil Lukáš Perný monografiu s názvom Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. L. Perný v nej slovenskému čitateľovi približuje život, kultúrno-politický koncept a politické aktivity Ladislava Novomeského. Laco Novomeský bol básnik, politik, novinár, kritik, komunistický intelektuál, spoluzakladateľ skupiny DAV, organizátor SNP a v rokoch 1945 až 1950 pôsobil ako povereník pre školstvo a osvetu. L. Perný vo svojej knihe opísal Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme, a zachytil ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách – internacionálnom, slovanskom, československom a národnom – slovenskom.

V knihe nájdeme aj prehľad jeho postojov a interpretácie historických a súdobých osobností svetovej i domácej kultúry. V textoch sa premieta aj historický kontext Novomeského pôsobenia od 20. do 70. rokov 20. storočia a celá kapitola je venovaná praktickému pôsobeniu v úlohe povereníka (1945 – 1950).
Komentáre