Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

K rizikám vzniku vojny v súčasnosti (Gunduličova 12, Bratislava, 1. Jún 2017)

Príspevok, ktorý predniesol prof. Oskar Krejčí 1. júna v Bratislave, bol plný pesimizmu súvisiaceho s požiadavkou navyšovania vojenských výdavkov európskych členov NATO. Oskar Krejčí podporil svoje vyjadrenia výskumami a analýzami dvoch popredných svetových inštitúcií, ktoré sa venujú nielen skúmaniu výdavkov na zbrojenie. Prvým z nich je Stockholmský inštitút pre výskum mieru (SIPRI) a druhým je RAND Corporation v Kalifornii. Požiadavky na zvýšenie výdavkov NATO zazneli totiž počas pracovných ciest amerického prezidenta D. Trumpa na Blízky východ a do Európy. Prof. Krejčí povedal, že hlavným cieľom uvedených návštev Trumpa bola podpora predaja amerických zbraní. Trump konkrétne požadoval, aby výdavky NATO porástli na 57 % svetových vojenských výdavkov. Ak si spomíname na rok 2014 a závery samitu vo Walese, tak vieme, že by 20 % výdavkov NATO malo smerovať do nákupu a výskumu nových zbraní.

O. Krejčí upozornil na analýzu Stockholmského inštitútu (SIPRI) podľa ktorého by prechod na úroveň 2 % HDP znamenal pokles z 881 miliárd dolárov na 722 mld., teda k zníženiu vojenských výdavkov NATO o 159 mld. Ale výdavky samotných USA na zbrojenie sú v objeme 611 miliárd, čo môžeme považovať za príliš veľa a predstavujú viac ako 3 % HDP USA. Pre USA by prechod na 2 % znamenal želaný pokles o viac ako 200 mld. V SIPRI to však nevnímajú reálne. Za reálny však považujú scenár, keď USA zostanú na súčasnej výške výdavkov a ostatní členovia NATO dorovnajú podľa požiadaviek USA svoje výdavky na 2 % HDP, potom by celkové vojenské výdavky NATO vzrástli z minuloročnej úrovne 881 mld. na 962 mld. ročne. A tu sme pri splnení amerického sna o dosiahnutí 57 % svetových výdavkov, čo znamená, že by NATO dávalo na zbrojenie viac ako ostatných asi 170 štátov sveta. O. Krejčí upozornil na silno propagandistické tvrdenia zaznievajúce z NATO o ruskej hrozbe, ak vnímame, že vojenský rozpočeť Ruskej federácie bol minulý rok necelých 70 mld. v porovnaní s rozpočtom NATO vo výške takmer 900 mld. Čo sa týka Slovenska, pri splnení požadovaných 2 % z HDP by naše výdavky narástli z 1 mld. na 1,8 mld. dolárov. Prof. Krejčí upozornil, že prísľuby navýšenia výdavkov na zbrojenie sa dejú bez analýzy bezpečnostných rizík, bez akejkoľvek verejnej diskusie v dotknutých štátoch. Militarizmus je všadeprítomný a je nebezpečne a mýlne vydávaný za ochranu bezpečnosti.
Komentáre