Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

K novému programu Českej strany sociálnodemokratickej (Gunduličova 12, Bratislava, 26. Apríl 2017)

Vladimír Špidla, v súčasnosti pôsobiaci ako riaditeľ odboru poradcov a poradkýň predsedu vlády Českej republiky, Patrik Eichler, tajomník Masarykovej demokratickej akadémie a Jan Bittner, ktorý pôsobí ako ekonóm na Úrade vlády Českej republiky, prezentovali na pôde Inštitútu ASA program Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) pre nadchádzajúce voľby do poslaneckej snemovne. Masarykova demokratická akadémia, ktorá ako sociálnodemokratický think-tank poskytuje priestor pre odborné aktivity pre sociálnu demokraciu, aj tentokrát spolupracovala na tvorbe tém na expertnej úrovni pre nový program ČSSD. Postupne vznikali tzv. Oranžové a Biele knihy, ktoré slúžili ako kapitoly budúceho strednodobého programu ČSSD. ČSSD tým aj za podpory Masarykovej demokratickej akadémie zodpovedne pristúpila k tvorbe nového programu pre voľby do poslaneckej snemovne.

ČSSD pri tvorbe a schvaľovaní nového programu uplatnila výnimočný prístup, kedy nový program postupne predkladali celej členskej základni na schvaľovanie, a tým sa vyhli obvineniam z nedemokratického prístupu. Členov strany postupne pozývali na okrúhle stoly, kde sa mohlo v jednotlivých mestách prihlásiť maximálne 140 ľudí (prvých 140 prihlásených), ktorým predkladali na konzultácie a pripomienky hlavné tézy programu. Cieľom bolo zapojiť maximum ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa tvorbe programu strany. Samotný program bol tvorený prostredníctvom odborných komisií, ktoré kopírujú rezorty. ČSSD ako tradičná, tzv. masová strana, s veľkou členskou základňou, sa týmto prístupom usiluje v dobe prevažujúcich kartelových strán, založených na silnom marketingu a bez členskej základne, komunikovať so svojími členmi a zapojiť ich do života strany. Prístup ČSSD sa ukázal ako správny, keď bol program schválený na sneme 100 % hlasov, čo ukázalo jeho akceptáciu zo strany členskej základne. Vladimír Špidla vo svojom príspevku pomenoval základné východiská programu. Česká sociálna demokracia vidí zásadný problém v budúcnosti práce. Rozvíja tak snahu o dosiahnutie dôstojnej práce pre každého. V programe sa zameriava na dôsledky technologického pokroku, ktorý silne zasiahne do pracovného trhu. Robotizácia a nové technológie už začali znižovať potrebu pracovnej sily v určitých odvetviach, program hovorí aj o nových formách zamestnávania. ČSSD chce bojovať za vyššiu minimálnu mzdu a proti pracovnému otroctvu. Ďalším zásadným problémom je oligarchizácia demokracie. Ako riešenie ponúka zavádzanie inštitútu priamej demokracie, boj proti príjmovej nerovnosti a daňovým rajom, boj proti prenikaniu vplyvu súkromného kapitálu do verejných služieb, pretože tie zdražejú o zisk z nich. Nechcú nahradzovať štátny monopol privátnym. V. Špidla zdôraznil prioritu na zachovanie verejného školstva a potrebu jeho neustáleho skvalitňovania. Elitné platené školstvo považuje za základnú metódu ako uzatvoriť elitu. Preto ČSSD považuje oblasť školstva a tiež verejného zdravotníctva za hrádzu v boji proti oligarchizácii demokracie. Rovnosť v prístupe k zdraviu sa nedá dosiahnuť trhom: garantom musí zostať štát. Systém povinného zdravotného poistenia zostáva pre ČSSD základom financovania je vnímaný aj ako solidarita bohatých s chudobnými. Rovnako program hovorí aj o zápase vnútri dôchodkového systému, kde sa ČSSD usiluje udržať priebežný systém pod kontrolou štátu. Program hovorí aj o potrebe postaviť sa proti sociálnemu dumpingu, kde háji zásadu „stejná mzda za stejnou práci na stejném místě.“
Komentáre