Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Homage to Karl Marx. (Pocta Karlovi Marxovi) Podujatie a diskusia k 200. výročiu narodenia Karla Marxa (Gunduličova 12, Bratislava, 25. Apríl 2018)

Začiatkom mája tohto roka uplynulo 200 rokov od narodenia Karla Marxa. Občianske združenia Liga pre národnú a sociálnu záchranu, DavDva, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového slova si v priestoroch Inštitútu ASA pripomenuli odkaz nemeckého filozofa K. Marxa. Účastníci podujatia sa vo svojich prednáškach a diskusiách zamysleli nad odkazom diela veľkého mysliteľa 19. storočia z práce ktorého vzíde intelektuálna tradícia, ktorá nájde svoje miesto vedľa Darwina, bude jedným z najväčších dedičstiev viktoriánskej éry a bude slúžiť ako inšpirácia pre politické hnutia, ktoré preletia celým svetom.

Komentáre