Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Február 1948 – o čom to je a o čom to bolo. (Gunduličova 12, Bratislava, 6. Február 2018)

Počas februára tohto roka si na Slovensku a v Českej republike pripomíname 70. výročie tzv. „Víťazného februára,“ kedy komunistická strana po vypuknutí vládnej krízy prebrala moc vo vtedajšom Československu. Dňa 25. februára 1948 sa na Václavskom námestí v Prahe konala manifestácia, na ktorej oznámil Klement Gottwald, že prezident Edvard Beneš prijal demisiu nekomunistických ministrov a schválil návrh novej vlády pod vedením Klementa Gottwalda. Uvedené udalosti boli v nasledujúcich rokoch oslavované ako „Víťazný február.“ Na Slovensku aj v Čechách si uvedené historické udalosti, ktoré utvárali 40 rokov spoločensko-hospodársky život oboch krajín pripomenieme viacerými podujatiami a spoločenskou diskusiou na mnohých fórach. Na Inštitúte ASA si uvedené historické udalosti pripomenuli v diskusii Mgr. Michal Macháček, PhD. a RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. M. Macháček sa ako historik zaoberá predovšetkým česko-slovenskými vzťahmi a komunistickým hnutím v 20. storočí.

V minulom roku vydal knihu o G. Husákovi, ktorá bola odborníkmi hodnotená ako významný prínos pre výskum života tohto štátnika, ale aj dejinného obdobia, v ktorom G. Husák pôsobil. Karol Ondriaš pôsobí v súčasnosti na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, ako vedúci vedecký pracovník vo funkcii vedúceho Laboratória vnútrobunkových iónových kanálov ÚMFG SAV. K. Ondriaš priniesol do diskusie pohľad politika, pretože po roku 1989 pôsobil aktívne v politike na Slovensku. Bol zvolený za poslanca NR SR vo volebnom období 2002-2006 za Komunistickú stranu Slovenska (KSS). V rokoch 2002-2006 bol podpredsedom KSS. V roku 2008 bol zvolený za člena Ústredného výboru KSS.
Komentáre