Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia (Gunduličova 12, Bratislava, 18. Október 2016)

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied predstavil na pôde Inštitútu ASA knižnú novinku s názvom „Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia,“ ktorú napísal spoločne s Ing. Pavlínou Ivanovou, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Snaha o obnovenie dôvery občanov v Európsku úniu a v jej inštitúcie je stále akútnejšia. V poslednom období sa dokonca stala oficiálnym politickým cieľom. Lídri Európskej únie si najmä po referende vo Veľkej Británii uvedomili, že získanie dôvery u občanov je pre nich nevyhnutnosť. Autori monografie „Európska únia na križovatke: postrehy a inšpirujúce riešenia“ sa vo svojej novej knihe zaoberajú aj uvedeným problémom a ponúkajú vlastné riešenia.

Ako hovoria: „Vízia Európskej únie nemôže byť len pokračovaním doterajších plánov a postupov. Zásadná kvalitatívna zmena si vyžaduje nielen redefiníciu cieľov, zmenu postupov, ale vytvorenie novej architektúry spoločnosti i celej EÚ. Jedine tak je možné obnoviť dôveru občanov v ideu jednotnej Európy, ale aj ukázať, že EÚ je schopná sebareflexie a zmeny seba samej. Rýchlosť a komplexnosť zmien vyžaduje rozhodnosť a rýchlosť na všetkých rovinách. Pre kvalitatívne lepšie a efektívnejšie fungovanie EÚ je potrebné zmeniť a skvalitniť štýl riadenia na všetkých úrovniach Európskej komisie. Práve tým môžu byť vytvorené lepšie podmienky na to, aby EÚ reagovala na aktuálne zmeny predovšetkým z vonkajšieho prostredia napr. geopolitického, geoekonomického vývoja, technologického pokroku, sociálno-ekonomického vývoja, ale tiež, aby reagovala na klimatické zmeny.“ Nová kniha Petra Staněka a Pavlíny Ivanovej je originálny príspevok k skúmaniu procesov tak vnútri EÚ, ako aj pri akceptovaní aktuálnych zmien z vonkajšieho prostredia.
Komentáre