Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Euro, dolár a zlato v geopolitických súvislostiach (Gunduličova 12, Bratislava, 25. November 2016)

Pozvanie Inštitútu ASA pokračovať v rozprávaní o súvislostiach a dianí v medzinárodnom finančnom systéme prijal finančný analytik Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Pred necelým polrokom mal L. Tanner v priestoroch Inštitútu ASA prednášku na tému financializácie svetovej ekonomiky s jej veľmi silným globálnym efektom prevahy finančných trhov a virtualizáciou procesov ich fingovania. Novembrová prednáška L. Tannera bola zameraná hlavne na monetárnu politiku Európskej únie a Spojených štátov amerických. Zazneli otázky ohľadne očakávaného vývoja v súvislosti s americkými prezidentskými voľbami a tiež otázky ohľadne ďalšieho vývoja v súvislosti s referendom o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

L. Tanner sa vo svojom vystúpení zameral na históriu vývoja monetárnej politiky Európskej únie a vybrané aspekty fungovania monetárnej politiky USA. Poukázal na opatrenia Európskej únie, ktoré boli prijaté v menovej oblasti pre zlepšenie hospodárskej situácie v súvislosti s vypuknutím hospodárskej krízy. Mnohé z opatrení Európskej centrálnej banky ako hlavného predstaviteľa monetárnej politiky EÚ však boli podrobené kritike členských štátov. Otázkou je aj fungovanie samotnej eurozóny a neustále problémy so stabilizáciou meny euro a neúspešné pokusy obnoviť hospodársky rast v rámci EÚ aj pomocou opatrení v menovej oblasti. Najnovšie prichádza zo strany inštitúcií EÚ iniciatíva na zmeny vo využívaní verejných zdrojov členských štátov, ktoré boli používané na krytie strát vo finančnom sektore. Táto oblasť je dlhodobo terčom silnej kritiky jednotlivých členských štátov. Je totiž známe, že v rokoch 2008-2014 členské štáty EÚ vynaložili na pomoc finančnému sektoru takmer 2 bilióny eur a očakávaný efekt vyššieho rastu sa nedostavil. Navyše L. Tanner predstavil niekoľko scenárov vývoja meny euro. Prvým možným scenárom je hyperinflácia, druhým je menová reforma, čo znamená buď návrat k národným menám alebo sú návrhy - euro v pomere 1:50, alebo 1:100, čo by znamenalo jeho razantné znehodnotenie, teda denomináciu. Boli aj návrhy rozdelenia eurozóny na severnú a južnú zónu. V Európe sa objavujú aj určité nostalgie po zlatom štandarde, čo by podľa niektorých analytikov mohla byť ochrana pred hyperinfláciou.
Komentáre