Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Aktuálne problémy budovania diaľnic (Gunduličova 12, Bratislava, 14. Jún 2017)

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR a splnomocnenec vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Ing. Viktor Stromček prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova a prišliel diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré sa na Slovensku objavili v súvislosti s budovaním cestnej infraštruktúry. Finančné prostriedky z fondov Európskej únie na výstavbu diaľnic, ktorými Slovensko disponovalo v rokoch 2007-2013 alebo 2014-2020, sú minuté alebo zazmluvnené. Ako povedal V. Stromček, uvedenú skutočnosť môžeme považovať za úspech, pretože vláda splnila, čo sľúbila. V súčasnosti sme však narazili na problém, kedy musíme hľadať iné zdroje na výstavbu ciest, pretože financie z EÚ už nie je možné použiť. Ak hovoríme, že pri budovaní cestnej infraštruktúry máme dve roviny výstavby – technickú a politickú, tak práve problém obmedzených zdrojov je politickou rovinou výstavby, kedy politici musia rozhodnúť z čoho sa bude financovať výstavba ciest.

Zo strany vlády preto prišiel návrh na otvorenie zákona o dlhovej brzde. Návrh vychádza z toho, že Slovensko má dnes jeden z najnižších verejných dlhov v eurozóne. V súčasnosti sú na medzinárodných trhoch tzv. „lacné peniaze,“ a Slovensko si ich preto vie veľmi lacno požičať. Boli prípady, keď sme si požičali za záporný úrok. Otvorenie uvedeného zákona by umožnilo Slovensku ročne získať 1,5 až 2 miliardy eur na cestnú alebo železničnú infraštruktúru. Preto sme o tejto téme začali aj diskusie v parlamente. Potrebujeme získať podporu nielen pre uvedený návrh, ale chceli by sme ísť aj cestou dohody a zhody celého politického spektra na prioritných projektoch v oblasti cestnej infraštruktúry. Celoštátne máme totiž v súčasnosti požiadavky na cestnú infraštruktúru v hodnote 20 mld. eur. Vieme, že zo štátneho rozpočtu to nie je možné zaplatiť a ani nemáme také stavebné kapacity. Preto ministerstvo dopravy prichádza s návrhom, aby došlo v NR SR k dohode na prioritných úsekoch. Doterajším postupom sa mnohé úseky nepodarilo ani žačať stavať, pretože v posledných rokoch sa výstavba neustále politizovala. Cieľom je, aby sme bez ohľadu na to, kto sedí na ministerstve dopravy, vedeli aké úseky a z akých zdrojov stavať. Každá vláda by tak po príchode na ministerstvo dopravy vedela aké sú vopred dohodnuté priority a mohla v nich kontinuálne pokračovať.
Komentáre