Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Analýzy

DISKUSNÉ SRETNUTIE SO ŠTUDENTMI: „Slovensko- Rusko: QUO VADIS?“
( Bratislava, 19. Apríl 2012 )

V priestoroch Klubu umelcov v Bratislave sa konalo diskusné stretnutie expertov o súčasných slovensko-ruských ekonomických vzťahoch a ich perspektívach so študentmi bratislavských vysokých škôl. S úvodnými prezentáciami vystúpili: za ruskú stranu Aleksander Paršakov, za slovenskú stranu: Pavol Dolhný, Ľubomír Ďurčo a Peter Jesenský. Inštitút ASA zastupoval Peter Juza. V rámci diskusie boli posúdené otázky aktuálnych obchodno-ekonomických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ďalej ako tieto vzťahy, resp. ich kvalita, môžu vplývať na budúcnosť každého z nás, bokom neostala ani téma, ako môže zintenzívnenie obchodno-ekonomických vzťahov s Ruskou federáciou ovplyvniť napr. úroveň zamestnanosti na Slovensku..... Podujatie „Slovensko- Rusko: QUO VADIS?“ moderovala Táňa Rundesová