Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Zo sveta efektívnejšieho podnikania (Gunduličova 12, Bratislava, 15. Marec 2016)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 15. marca 2016 uskutočnil odborný seminár na tému „Zo sveta efektívnejšieho podnikania“ s autorom knihy „FIRMA a jej prostredie“ (1) Kamilom Mikuličom. Téma seminára bola zameraná na problematiku o správania sa podnikov, ich schopnostiach prispôsobiť sa zmenám v podnikateľskom prostredí, nadväzuje na častejšie pertraktované makrotémy v Inštitúte ASA. Cieľom bolo vtiahnuť účastníkov seminára do príbehov z podnikov, ktoré obsahujú spôsoby ich adaptácie na zmeny podmienok v podnikaní (adaptácie s vektormi: rast, stagnácia a úpadok). Išlo o to, aby sa účastníci buď stotožnili s prijatými riešeniami v podnikaní, alebo aby aktívne hľadali a nachádzali ďalšie varianty riešení. Spoločným zámerom bola potreba reagovať na spoločenské výzvy v oblasti efektívnejšieho podnikania.


V knihe bol využitý príklad úspešnej firmy I.D.C.Holding, a.s. Svojou účasťou preto odborný seminár obohatil aj člen jej predstavenstva, riaditeľ Miroslav Buch. O konkrétnych účinkoch spôsobov podnikania pojednávajú príbehy, ktoré tvoria obsah knihy „FIRMA a jej prostredie“. Prevláda v nej vlastný, a treba dodať úspešný „firemný recept“ na využitie zdrojov pre jej udržateľný rozvoj po etape privatizácie, po adaptácii na novú cenovú úroveň a ostatné zavedené makroinštitúty v sledovanom období siedmich rokov. Vo svojom odbore firma prekročila národný rozmer, čo dokazuje rastúci podiel exportu, čiže krok za krokom smeruje k úrovni TNK (transnacionálna korporácia). V prípadovej štúdii o skúmanej firme na jej rast a zdravý vývoj kvalitatívnych ukazovateľov výrazne vplývalo prijatie stratégie modernizácie. Celý článok, ktorý približuje obsah knihy je zverejnený na stránke: www.noveslovo.sk
Fotogaléria
Komentáre