Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Znalostná ekonomika, mýty a skutočnosť (Gunduličova 12, Bratislava, 1. Júl 2014)

Profesor Milan Šikula z Ekonomického ústavu SAV prezentoval na Inštitúte ASA zaujímavé poznatky zo svojho výskumu „znalostnej ekonomiky.“ Tento pojem je v súčasnosti veľmi frekventovaný. Neraz je však nielen v odborných kruhoch používaný ako „všeliek“ na viaceré ekonomicko-spoločenské problémy. Doterajšie skúsenosti hospodársky vyspelých krajín však ukazujú, že trend vývoja k znalostnej ekonomike sám osebe nie je zárukou odstraňovania sociálnych problémov v oblasti životnej úrovne, sociálnej súdržnosti a pod. Môže dokonca vytvárať nové nerovnosti vyplývajúce najmä z polarizácie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. Vládne štruktúry musia preto neustále zvažovať nielen pozitívne, ale aj negatívne stránky, ktoré vývoj k znalostnej ekonomike može prinášať. Prof. Šikula poukázal na viaceré mýty vytvorené okolo problematiky znalostnej ekonomiky a zároveň hovoril o reálnych možnostiach Slovenska v tejto oblasti.

Fotogaléria
Komentáre