Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ZELENÁ ALTERNATÍVA – hospodárstvo Slovenska na biologických základoch (Bratislava, 23. Jún 2011)

Druhé stretnutie pracovnej skupiny na pôde Inštitútu ASA, ktoré sa konalo za účasti expertov - členov odborného kolégia Inštitútu ASA dňa 23. júna 2011, bolo zamerané na prediskutovanie, osvojenie si a precizovanie dvoch pracovných dokumentov a to: Návrh osnovy „Zelená alternatíva“ a Náplň činnosti a harmonogram prác na dokumente „Zelená alternatíva“. Autori predpokladajú, že dokument Zelená alternatíva bude k dispozícii verejnosti po medzinárodnej konferencii na danú tému cca koncom roku 2013. Podujatie moderoval doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.

Fotogaléria
Komentáre