Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike (Bratislava, 24. November 2006)

Na pôde Inštitútu ASA sa dnes realizoval odborný seminár "Zdravotníctvo v programových dokumentoch a vládnej politike". Na seminári sa zúčastnili predseda NR SR P. Paška, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR D. Klačko, predseda Zboru poradcov premiéra SR V.Faič, viacerí poslanci Národnej rady SR ako aj odborníci a experti zastupujúci lekársky stav.

Predstavitelia vedeckej obce, vrcholných stavovských a profesných organizácií diskutovali o plnení úloh v zdravotníctve, o kľúčových otázkach realizácie zámerov zdravotnej politiky súčasnej vlády, o dosiahnutých výsledkoch i pretrvávajúcich problémoch. Aj keď ťažisko diskusie sa koncentrovalo na prezentáciu alternatív riešení týkajúcich sa plnenia stanovených cieľov v oblasti zdravotníctva, odzneli aj viaceré kritické názory. 
Komentáre