Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Zahraničná politika Slovenskej republiky - rok 2008 (Bratislava, 23. Apríl 2009)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 23. apríla 2009 uskutočnil okrúhly stôl na tému: Zahraničná politika Slovenskej republiky - rok 2008, ktorý pripravilo odborné kolégium ASA pre medzinárodné vzťahy. S úvodným slovom vystúpil predseda správnej rady Inštitútu ASA a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Faič. Hlavné vystúpenie na podujatí predniesol minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. Podujatie moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza. V rámci obsahovo bohatej diskusie sa zúčastnení experti (z radov teoretikov, ale aj výkonných diplomatov) zhodli, že rok 2088 priniesol prvé signály zmien v geopolitických siločiarách sveta a predznamenal začiatok obdobia vyššej zraniteľnosti globálnych vzťahov a že Slovensko sa v tejto zmenenej situácii správalo adekvátne a zodpovedne.

Rok 2009 bude - podľa názoru zúčastnených na okrúhlom stole - z pohľadu zahraničnej politiky Slovenskej republiky preferovať kategórie ako: solidarita a súdržnosť, prostredníctvom ktorých je možné sa v rámci zahraničnej politiky dopracovať k obnoveniu hodnôt, zvýšeniu zodpovednosti a celkovo sa odpútať od krízového dna.

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Komentáre