Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Zahraničná politika malého štátu v podmienkach vznikajúceho multipolárneho sveta (Brstislava, 16. Apríl 2009)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 16. apríla 2008 uskutočnil za tretí okrúhly stôl v rámci dlhodobého projektu: Postmoderna a zahraničná politika SR, pripravovaného v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Friedrich Ebert Stiftung na tému: Zahraničná politika malého štátu v podmienkach vznikajúceho multipolárneho sveta Tradične hlavné úvodné vystúpenie predniesol odborný garant projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava (vystúpenie v prílohe).Komentár k téme zabezpečil PhDr. Peter Weiss, CSc., zo Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ktorý sa zameral na implikácie, ktoré z dnešných dní plynú pre Slovensko v oblasti zahraničnej politiky a to predovšetkým pochopiť súvislosti a snažiť sa - aj ako malý štát - presadiť.

V expertnej diskusii boli bolo zúčastnenými poukázane na fakt potreby vzniku nového sociálneho kapitálu a novej dôvery, využitia integračného potenciálu Európskej únie, ako aj na nutnosť pripraviť sa na postkrízovú situáciu.
Komentáre