Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

VZŤAH SLOVENSKÝCH OBČANOV K PRAVICOVÉMU EXTRÉMIZMU - POKUS O INTERPRETÁCIU VÝSLEDKOV VÝSKUMU (Gunduličova 12, Bratislava, 6. Jún 2013)

Hlavným cieľom okrúhleho stola na tému: Vzťah slovenských občanov k pravicovému extrémizmu - pokus o interpretáciu výsledkov výskumu, ktorý pripravil Inštitút ASA v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bola diskusia o aktuálnej problematike pravicového extrémizmu na Slovensku. Hosťom a referujúcim bol prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., z FSV UCaM v Trnave, ktorý vo svojej prezentácii zverejnil, okomentoval a interpretoval niektoré výsledky výskumu na uvedenú tému (pozri: wwwrexter.cz).

Fotogaléria
Komentáre