Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo SR (Bratislava, 13. Marec 2008)

Dňa 13. marca 2008 sa uskutočnil odborný seminár „Význam železničnej dopravy pre hospodárstvo Slovenskej republiky“. Podujatie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia ŽSR, ŽSSK a CARGO, predstavitelia domácich a zahraničných výrobcov v železničnej doprave, otvoril výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.

Seminár, ktorého hlavným cieľom bola identifikácia a analýza hlavných prínosov rozvoja železničnej dopravy na Slovensku v oblastiach mobility pracovnej sily a kapitálu, verejných financií a konkurencieschopnosti slovenských výrobcov na európskom trhu, moderoval Peter Ondroušek, poradca predsedu vlády SR.
Úvodné vystúpenie mal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomír Vážny, ktorý akcentoval potrebu rozvoja železničnej dopravy, ako východiska pre trvalý udržateľný rast hospodárstva SR.
Počas podujatia, ktorého sa zúčastnil aj predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimír Faič, boli prediskutované problémy riešenia mobility pracovnej sily a kapitálu v SR. Rozvoja železničnej dopravy ako, nevyhnutnej alternatívy pre cestnú dopravu, vrátane harmonizácie akčných plánov v dopravnej politike s legislatívou EÚ. Otázky železničnej prepravy v kontexte s riešením nárastu mobility spojenej s hospodárskym rastom SR. Taktiež východiská, stratégia a potreby ŽSSK v súvislosti s otvorením európskeho dopravného trhu.
S odbornými prezentáciami na seminári o.i. vystúpili Ľubomír Palčák, GR VÚD a.s., Peter Staněk, EÚ SAV, Ján Mikulík, MF SR a Milan Chupek, GR ŽSSK a.s. (v prílohe). 
Komentáre