Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vysoké školstvo a veda: súčasný stav a vyhliadky v roku 2016 (Gunduličova 12, Bratislava, 21. Január 2016)

Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu ASA v roku 2016 bola diskusia s prof. PhDr. Marcelou Gbúrovou, CSc., vedúcou Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a prof. PhDr. Emilom Višňovským, PhD., podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Cieľom podujatia bolo ponúknuť pohľad odborníkov na súčasný stav humanitných a spoločenských vied z hľadiska fungovania vedy a výskumu a tiež vysokého školstva na Slovensku. Prof. Gbúrová sa ako členka Akreditačnej komisie pri ministerstve školstva už šiesty rok zúčastňuje akreditačných konaní a v súvislosti s tým ponúkla zaujímavé poznatky, ktoré prinášajú akreditačné konania o stave vedy a školstva na Slovensku. Prof. Višňovský informoval o aktuálnom dianí v SAV. Priblížil projekty, ktoré má v najbližšom období rozbehnúť SAV v rámci tretieho oddelenia. Ako povedal prof. Višňovský, inšpiráciou pre navrhované zmeny bola česká akadémia vied. Slovenská akadémia vied podľa jej vzoru navrhla 9 programov. Vzniká Centrum spoločenských a psychologických vied, ktoré má produkovať predovšetkým výstupy pre prax. Hlavným zámerom je, aby boli výstupy spoločenských a humanitných vied viditeľné a použiteľné pre spoločnosť, pre konkrétnych odberateľov. Ďalšou inováciou má byť plánovaný vznik ďalšieho centra – pracovný názov – Centrum pre spoločenské výzvy a inovácie.

Komentáre