Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

VYROVNÁVANIE SA S MINULOSŤOU? (Bratislava, 12. Október 2011)

Kniha politológa PhDr. Petra Dinuša, PhD. : Vyrovnávanie sa s minulosťou?, ktorá de facto odštartovala na Slovensku kritickú diskusiu o vlastnej minulosti, bola hlavnou témou stretnutia Klubu Nového slova pripraveného v spolupráci s tradičnými partnermi: Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV v Bratislave. Partnerom v diskusii autorovi knihy bol historik PhDr. Peter Zelenák, CSc., ktorý upozornil, že škatuľkovanie dejín a ľudí nie je na prospech „vyrovnania sa s minulosťou“. Diskutujúci sa zhodli na téze, že riešiť frustráciu z vlastných dejín zákonmi je absurdné, tak ako je absurdné nahrádzať nedostatok vlastnej imaginácie oktrojovaním konkrétnych sporov, konkrétnych ľudí o konkrétnu vlastnú minulosť. Publikácia, ktorá posunula odbornú diskusiu o našej minulosti, je pre záujemcov v predaji v vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava.

Písomný záznam z podujatia, ktoré moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., nájdete na www.noveslovo.sk a videozáznam na www.jetotak.sk/videoarchiv/.
Komentáre