Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vojna v 21. storočí a lisabonská stratégia NATO (Bratislava, 3. Február 2011)

Prvé stretnutie Klubu Nového slova pripraveného spolu s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV v roku 2011 malo názov: Vojna v 21. storočí a lisabonská stratégia NATO. Klubové stretnutie si minútou ticha uctilo svojho bývalého zakladajúceho a dlhoročného člena Klubu NS M. Babica. Hosťom podujatia, o ktoré bol mimoriadny účastnícky záujem, bol prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., ktorý vo svojom úvodnom entrée zhodnotil decembrový summit NATO v Lisabone pomocou analýzy textu Strategickej koncepcie obrany a bezpečnosti členov organizácie Severoatlantickej zmluvy a vlastného hodnotenia príčin vojen v minulosti a v súčasnosti. V bohatej a korektnej diskusii boli otvorené otázky dôvodov akceptácie geopolitických stereotypov pri riešení problémov sveta, jeho lineárneho vývoja, dištančného spôsobu vojen a pod. Akciu moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia ostatnej knižnej práce O. Krejčího: Válka

Záznam z pravidelného klubového stretnutia nájdete na www.noveslovo.sk, kategória rozhovory
Fotogaléria
Komentáre