Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vladimír Faič riaditeľ inštitútu ASA / úvodné vystúpenie (Bratislava, 9. Jún 2010)

Dámy a páni dnešný seminár pripravila FES na čele s pánom Petrášom a inštitút Analýzy, stratégie, alternatívy so skráteným názvom ASA, v spolupráci s pánom Zöpelom - poslancom Bundestagu , vysokým predstaviteľom SPD a soc. internacionály a pánom Ficom - predsedom SMERu - Sociálna demokracia a poslancom slovenského parlamentu. Srdečne vás vítam, páni...

Vladimír Faič riaditeľ inštitútu ASA / úvodné vystúpenie/
 
                        Dámy a páni dnešný seminár pripravila FES na čele s pánom Petrášom a inštitút Analýzy, stratégie, alternatívy so skráteným názvom ASA, v spolupráci s pánom Zöpelom – poslancom Bundestagu , vysokým predstaviteľom SPD a soc. internacionály a pánom Ficom – predsedom SMERu – Sociálna demokracia a poslancom slovenského parlamentu. Srdečne vás vítam, páni.
 Rovnako srdečne vítam vás všetkých, ktorí sa zúčastňujete nášho seminára. Osobitne vítam poslancov Národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku, prezidenta Konfederácie odborových zväzov pána Saktora a viceprezidenta konfederácie – pána Mojša, primátora Benča z Prešova, primátora Demiana z Brezna, primátora Trebulu z Košíc, ako aj všetkých vás ostatných. Veľmi si vážime, že ste svojou účasťou zvýraznili význam tohto nášho seminára.
            Dámy a páni s vašim dovolením uvediem teraz niekoľko informácií o inštitúte ASA, ktorý vlastne má dnes na tomto seminári svoju premiéru.
            Inštitút ASA budujeme ako výskumno-vzdelávací a vydavateľský inštitút založený v roku 2004. Snahou ASA je prostredníctvom odborných kolégií mapovať spoločensko – politický vývoj na Slovensku v kontexte napredovania EU. V kolégiách sú združení odborníci z jednotlivých vedných odborov, zástupcovia verejného a hospodárskeho života, ktorí sa prostredníctvom svojich aktivít snažia poskytovať alternatívy vývoja slovenskej spoločnosti.
            Cieľom ASA je analytickou a projekčnou činnosťou prispievať k modernému spravovaniu spoločnosti na báze sociálnej spravodlivosti a solidarity. V súvislosti s hľadaním možností a uplatnenia modelu sociálneho štátu sa činnosť združenia zameriava na spracovávanie odborných analýz, organizovanie konferencií, seminárov a diskusií, vrátane medzinárodnej účasti, tak ako to činíme aj dnes.
            Dovoľte mi teraz niekoľko slov k  činnosti ASA na rok 2005 konkrétnejšie. Ako som už povedal základ odbornej činnosti bude tvoriť a tvorí odborné kolégium ASA. Ide o vytvorenie základnej odbornej a spoločenskej reprezentácie ASA. Nakoniec polovica účastníkov dnešného seminára sú členovia odborného kolégia ASA.
 Za významnú prioritu považujeme nadviazanie spolupráce s FES. Nazdávam sa, že aj dnešné spoluorganizovanie tohto seminára svedčí o tom, že sa nám to darí.
 Ďalej je to rozbehnutie prác na troch základných projektoch výskumu. Je to alternatíva daňovej reformy s 2 etapami. Prvá je spracovanie kompletnej analýzy stavu spoločnosti z pohľadu ekonomicko – sociálneho, a nakoniec alternatíva. Solidárne modely dôchodkovej reformy, politika pracovného trhu v sociálnom štáte. K tomu prvému bloku je už spracovaný kompletný projekt a práce sa vlastne začínajú.
Taktiež je to seminár „Súčasný stav verejnej správy pred komunálnou reformou“. Je spracovaný projekt, je určený odborný garant. V mesiaci jún uskutočníme takýto seminár za širokej účasti primátorov a starostov a iných ľudí z verejnej správy.
Ďalej je to medzinárodná konferencia „Výzvy pre sociálne demokracie v nových členských štátoch EU“, ktorej prvou časťou a dá sa povedať, že prípravnou fázou je dnešný seminár. Konferencia by mala za širokej účasti reprezentácie stredoľavých spoločenských síl, vedcov, intelektuálov, publicistov, politikov i predstaviteľov občianskych hnutí ukázať širokú spoločenskú akceptáciu sociálno – demokratického myslenia v Európe a samozrejme posilniť aj vedomie o reálnosti stredoľavej politickej alternatívy v súčasnej pravicovej politike.
 Dnešný seminár teda predchádza konferencii so zameraním na programovú prácu, pri hľadaní alternatív pravicovej politiky deštrukcie sociálneho štátu, v sociálno – demokratickej politike, na príklade SMERu – Sociálnej demokracie. Cieľom tohto zámeru za účasti našich hostí je prispieť k príprave konferencie, ale aj štandardizácii programovej práce. S konferenciou rátame v mesiaci október tohto roku.
Ďalším projektom je diskusné fórum pod názvom „Diskusiou k novým riešeniam“. Tiež je spracovaný kompletný projekt. Malo by ísť o permanentné diskusné fórum s politologickým zameraním, kde budú jednak diskutované témy, na ktorých sa pracuje a na čiastkových výsledkoch projektov, ale aj témy, ktoré možno rezonujú v spoločnosti, alebo ktoré sú významné.
Nemenej významnou a nazdávam sa, že veľmi dôležitou činnosťou bude v spolupráci s FES ďalšie pokračovanie na sociálnom diskusnom fóre. Dostali sme takúto ponuku od pána Petráša, aby sme spoluorganizovali toto fórum. Za ASA by mali priniesť nové námety pán Tkáč, pán Sopira a pani Tomanová.
Nemenej významné určite budú pripravované podujatia, vrátane vedeckej konferencie, k storočnici sociálnej demokracie a samozrejme aj príprava vydavateľskej činnosti. Zatiaľ je taký prvý počin ASA  vydanie publikácie poslanca Roberta Madeja, spolupracovníka ASA, „Výživné pre Vaše dieťa“. Samozrejme, že sa bude pokračovať v tejto činnosti.
            Toľko som si dovolil na úvod tohto seminára povedať o tom, čo je ASA a čomu sa chce venovať. ASA má vybudovaný sekretariát. Šéfom tohto sekretariátu je tu prítomný Juraj Kormuth. Sídlo tohto sekretariátu je na Gunduličovej ulici v Bratislave.

Komentáre