Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vízia Európy vo svetle zajtrajška (Bratislava, 15. Október 2007)

Vláda Slovenskej republiky za účasti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a v spolupráci s inštitútom ASA pripravili medzinárodnú konferenciu “Vízia Európy vo svete zajtrajška”. Podujatie, ktoré sa konalo 15.októbra 2007 v priestoroch hotela Bôrik, malo jasný cieľ. Vláda Slovenskej republiky aj takýmto spôsobom vytvorila priestor pre komunikáciu o tak významných zmenách v našom geopolitickom priestore. Konferencia, ktorej sa zúčastnili zahraniční hostia a slovenské autority, bola tiež súčasťou snahy vlády Slovenskej republiky podporiť aktívnu výmenu informácií o problematike medzivládnej konferencie a inštitucionálnych zmien v Európe.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA:   

“Vízia Európy vo svete zajtrajška”

Vláda Slovenskej republiky za účasti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a v spolupráci s inštitútom ASA pripravili medzinárodnú konferenciu “Vízia Európy vo svete zajtrajška”.
Podujatie, ktoré sa konalo 15.októbra 2007 v priestoroch hotela Bôrik, malo jasný cieľ. Vláda Slovenskej republiky aj takýmto spôsobom vytvorila priestor pre komunikáciu o tak významných zmenách v našom geopolitickom priestore. Konferencia, ktorej sa zúčastnili zahraniční hostia a slovenské autority, bola tiež súčasťou snahy vlády Slovenskej republiky podporiť aktívnu výmenu informácií o problematike medzivládnej konferencie a inštitucionálnych zmien v Európe.
Hlavný prejav „Budúcnosť únie – budúcnosť členských štátov a ich občanov“ predniesol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Maďarský minister pre samosprávu a územný rozvoj Gordon Bajnai predniesol prejav „Európska únia zajtra - pohľad členských štátov“ a komisár Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla sa vo svojom vystúpení zamyslel nad témou „Európska únia zajtra a jej sociálny rozmer-pohľad Komisie”.
Priebeh konferencie a jej výsledky potvrdili, že bola užitočnou pre odbornú diskusiu, ale hlavne taktiež prispela k väčšej informovanosti občianskej spoločnosti. Nedávny neúspech ratifikačného procesu Zmluvy o Ústave pre Európu totiž poukázal na nevyhnutnosť širokého informovania verejnosti.

Program medzinárodnej konferencie: “Vízia Európy vo svete zajtrajška”
Bratislava 15. október 2007

Plenárne zasadnutie: “Vízia Európy vo svete zajtrajška”

Moderátor:
Vladimír Faič, predseda zboru poradcov predsedu vlády SR

Hlavné prejavy:

„Budúcnosť únie – budúcnosť členských štátov a ich občanov“
J. E. Robert Fico, predseda vlády SR

„Európska únia zajtra – pohľad členských štátov“
J. E. Gordon Bajnai, minister pre samosprávu a územný rozvoj, Maďarsko

“Medzivládna konferencia 2007 – pohľad predsedníctva”
J. E. José Ernst Henzler Vieira Branco, veľvyslanec Portugalska v SR


Panel I: „Inštitucionálna reforma a budúcnosť Európskej únie“

Moderátor:
Pavol Hamžík, veľvyslanec, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku

Hlavné prejavy:

„Európska únia zajtra a jej sociálny rozmer – pohľad Komisie”
J. E. Vladimír Špidla, komisár Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti

„Reformovaná únia – politické a funkčné riešenia pre 21. storočie“
Boris Zala, predseda Zahraničného výboru NR SR

„Európska únia zajtra – pohľad Írska“
J. E. Declan Connoly, veľvyslanec Írska v SR

„Reformná zmluva a potom: Európska únia a nový svetový poriadok“
Peter Ludlow, predseda výkonného výboru, European Strategy Forum Brusel


Panel II: „Udržateľný ekonomický a sociálny model pre Európu“

Moderátor:
Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA
Hlavné prejavy:

“Ako uspieť v globálnych procesoch”
Bernhard Friedmann, prezident, Európsky hospodársky senát

„Európska únia v globálnej ekonomike“
Peter Staněk, poradca predsedu vlády SR pre makroekonomiku

“Inštitucionálna reforma a sociálny pokrok”
Eva Belabed, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

„Vzťah ekonomického a sociálneho modelu v reformovanej únii“
Jiří Havel, ekonóm, politik a vysokoškolský pedagóg

Záver:
Pavol Hamžík, veľvyslanec, poradca predsedu vlády SR pre zahraničnú politiku

Info text

Komentáre