Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vitálne problémy budúcnosti (Gunduličova 12, Bratislava, 24. Marec 2014)

Prof. Peter Staněk prišiel na Inštitút ASA z pozície ekonomického prognostika zhrnúť doterajšie zistenia a ponúknuť komplexnejší obraz o problémoch súčasnosti, u ktorých vedci zistili silnú životaschopnosť. Ak sa proti nim nezakročí a vývoj ich neprestane živiť, stanú sa súčasťou života minimálne jednej generácie. Prof. Staněk ako prvý vitálny problém budúcnosti označil polarizáciu pracovných príjmov, polarizáciu bohatstva a polarizáciu šancí a možností. Dnes sme svedkami situácie, kedy sa o príčinách uvedených polarizácií mlčí. Stagnuje reprodukcia pracovných miest. Nepodarilo sa totiž realizovať predstavy, že vznikne množstvo nových pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Zisky firiem rastú, produktivita sa zvyšuje ale mzdy stagnujú, čo spolu s okresávaním bonusov pre zamestnancov a rizikami spojenými s podnikovými penzijnými schémami, prinieslo nutnosť zamyslieť sa nad dôsledkami, ktoré spôsobí súčasná inercia spoločenského a ekonomického vývoja. Ďalším vitalnym problémom budúcnosti sa ukazuje byť proces integrácie EÚ, pretože v jeho rámcoch je stále veľa nevyriešených problémov, napr.: príjmovej polarizácie, dopytu, regionálnych disparít, konkurencieschopnosti. Za problém budúcnosti je nutné označiť aj zlý stav prírodného prostredia. Žiadny z uvedených problémov nie je dodnes vyriešený. Asymetrie prerástli národné hranice a za najhoršie označil prof. Staněk postupy, ktoré sa snažia riešiť ich tradičnými nástrojmi, ktoré nefungujú. Prečo je to dnes iné ako v minulosti? V minulosti boli spomínané problémy záležitosťou národnej úrovne – dnes sú globálne. Videozáznam prednášky nájdete na www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre