Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku (Bratislava, 7. Február 2008)

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova pripravili odbornú diskusiu na tému: Vedomostná ekonomika - stav a perspektívy na Slovensku. Podujatie sa konalo 20. februára 2008. Podujatie otvoril a moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, PhD., ktorý zdôraznil že sa jedná o spoločný príspevok Inštitútu ASA a Klubu Nového slova k napĺňaniu obsahu Lisabonskej stratégie.

S úvodnými poznámkami k téme vystúpili hostia podujatia Ing. Peter Zajac-Vanka a prof. Anton Klas, CSc., ktorí akcentovali nasledujúce tézy: vedomostná ekonomika ako súčasť rodiacej sa postkapitalistickej spoločnosti, charakteristika vedomostnej ekonomiky, prax riadenia vedomostí (knowledge managementu) vo svete a u nás, aké sú perspektívy a jej prínosy pre Slovensko v globálnej ekonomike...

V rámci bohatej a živej odbornej diskusie boli ďalej dotknuté témy napr. ceny vedomosti, aké hodnoty vyznáva tzv. marketingová generácia, resp. aký je civilizačný cieľ spoločnosti 21. storočia....

Súčasťou podujatia bola aj mini výstava odbornej literatúry týkajúcej sa uvedenej problematiky.


Ing. Michal Majtán, PhD.,
odborný expert ASA 
Fotogaléria
Komentáre