Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

V justícii po novom (Gunduličova 12, Bratislava, 1. Apríl 2014)

Už niekoľko mesiacov rezonuje v spoločnosti téma súdnej reformy. A to z dôvodu neuspokojivého stavu v súdnictve, ktoré nepožíva dôveru v rozsahu, ktorý by bol zárukou všeobecnej akceptovateľnosti súdnej moci ako garanta zákonnosti, ale aj spravodlivosti a sudcov ako odborných a morálnych autorít. Nakoľko aj v odporúčaní Rady Európskej únie, ktoré sa týka Národného programu reforiem na Slovensku, sa navrhuje realizovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému, boli vypracované návrhy ústavných a zákonných zmien v tejto oblasti. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v 1. čítaní schválili návrh novelizácie ústavy a zmeny v sudcovských zákonoch. Vzhľadom na skutočnosť, že sa ukázala potreba odbornej diskusie k reforme súdnictva, na pôde Inštitútu ASA (analýzy – stratégie - alternatívy) dňa 1. 4. 2014 diskutovali poslanci najmä z Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky so zástupcami výkonnej moci, s autormi koncepčných a legislatívnych návrhov, ako aj so zástupcami Národného bezpečnostného úradu. Zhodli sa v názore, že návrh ústavných zmien by mal byť výsledkom odborného dialógu. V diskusii rezonovali tri skupiny otázok: 1/ ako posilniť kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby súdna moc bola schopná autonómne riešiť väčšinu kľúčových problémov, 2/ diskutovalo sa aj o kreovaní funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a novom zložení jej členov tak, aby sa posilnila jej akčnosť, 3/ výmena názorov sa týkala sprísnenia podmienok na vymenovanie a výkon funkcie sudcu. Prirodzene najdiskutovanejšou bola téma využívania podkladov Národného bezpečnostného úradu pri posudzovaní sudcovskej spôsobilosti. Výsledkom by mal byť sudca - autorita, ktorý keď rozhodne, je vysoko rešpektovaný. Účastníci diskusie v inštitúte ASA podčiarkli, že musí ísť o najväčšiu reformu súdnictva od roku 2001. Návrhy ústavných zmien v tejto oblasti sú nevyhnutné, pretože ich požaduje väčšina spoločnosti. Vyžiadal si ich aj dlhodobo nefungujúci systém vyvodzovania zodpovednosti za chyby sudcov, či prieťahy na súdoch. Po definitívnom schválení ústavných návrhov na májovej schôdzi parlamentu by mali v občanoch Slovenska posilniť ich dôveru sudcovskému stavu a justičnému systému.

Komentáre