Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Učiace sa Slovensko - kam smeruje naše školstvo? (Gunduličova 12, Bratislava, 11. Máj 2017)

Na pozvanie Klubu Nového slova, Inštitútu ASA a v spolupráci s Ústavom politických vied SAVa Futurologickou spoločnosťou Slovenska prišla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová oboznámiť poslucháčov s obsahom pripravovaného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je známy aj pod názvom „Učiace sa Slovensko.“ Ministerstvo školstva ho verejnosti predstavilo v polovici marca tohto roka a národný program má byť východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Následne bol materiál daný na pripomienkovanie odbornej aj širokej verejnosti. Na základe pripomienok bol materiál prepracovávaný. Ministerstvo školstva chcelo uvedeným prístupom vytvoriť dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.

Komentáre