Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

TRI MESIACE POSTKOLONIÁLNEJ VOJNY PROTI LÍBYI - znepokojujúce otázky svetovej politiky (Bratislava, 30. Jún 2011)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 30. júna 2011 konal okrúhly stôl na tému: „TRI MESIACE POSTKOLONIÁLNEJ VOJNY PROTI LÍBYI - znepokojujúce otázky svetovej politiky“ (záznam pozri na www. jetotak.sk), ktorý bol ako posledné predprázdninové podujatie pripravený v spolupráci Ústavom politických vied SAV a v partnerstve s Friedrich Ebert Stiftung Bratislava.

Hlavný prejav (prezentácia v prílohe) predniesol doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý vo svojej prednáške o.i. upozornil na fakt, že v súčasnosti v medzinárodných vzťahoch viac právo sily vládne nad silou práva....
S úvodným slovom vystúpil (v prílohe) a podujatie moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA.
Tragickosť a iracionálna krutosť Líbyjskej vojny - Diskusia
Tragickosť a iracionálna krutosť Líbyjskej vojny - František Škvrnda
Konferencia ASA
Komentáre