Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Tomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 – 1944 (Gunduličova 12, Bratislava, 4. Máj 2017)

V priestoroch Inštitútu ASA sa uskutočnila prezentácia knihy s názvom: „Husák v odboji a SNP 1938 – 1944.“ Kniha je dielom dvojice mladých historikov. Tomáš Černák sa zaoberá dejinami KSS, jej vedúcimi predstaviteľmi, osobnosťou Husáka a problematikou slovenskej ľavicovej inteligencie vôbec. Rovnako sa venuje i športovej histórii s dôrazom na dejiny futbalu. Napísal knižku Husák (mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939). Martin Mocko (1986) sa venuje komunistickej ilegalite počas druhej svetovej vojny a osobnosti Husáka. Študoval archívne fondy v Česku a na Slovensku, zúčastnil sa na viacerých odborných konferenciách. K danej problematike publikoval sériu vedeckých štúdií a článkov.

Komentáre