Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Technologické mýty a realita (Gunduličova 12, Bratislava, 24. Február 2014)

Je budúcnosť riešiteľná novými technológiami? Čím sú pre slovenské hospodárstvo nové technológie? Ako vplývali v posledných rokoch na jeho rozvoj a čo môžu priniesť v blízkej budúcnosti? To sú otázky, na ktoré prof. Peter Staněk dokázal odpovedať. Vo svojej prednáške s názvom Techonologické mýty a realita hovoril aj o širších súvislostiach problematiky. Provokatívne kládol otázky, ktoré sa zatiaľ neriešia, akoby technológie boli pri téme „kvality života“ skôr mýtom než realitou. Hovoril o iniciatíve Industrie 4.0, ktorá vznikla v Nemecku ako hi-tech stratégia nemeckej vlády v spolupráci so spoločnosťou Siemens, o projekte, ktorý v súčasnosti zaznamenal najväčší posun – tzv. Big Data, o eHealth, eEducation, Smart grid a pod. V tejto súvislosti však odzneli zásadné otázky: „Sú technológie naozaj riešením problému sociálnej nerovnosti v spoločnosti a budú schopné vyriešiť problém príjmovej nerovnosti?“ S rozvojom technológií súvisí napr. rozvoj pružných foriem zamestnávania, personalizácia výrobkov a služieb – tzv. individualizácia produkcie, systém zieľania a ďalšie, ktoré so sebou prinášajú aj významné zmeny v živote jednotlivca a tým aj spoločnosti. Prof. Staněk preto za novú úlohu spoločenskovedného výskumu označil potrebu analyzovať vplyv technológií na život a možnosti využitia technológií pre zlepšenie života spoločnosti.

Fotogaléria
Komentáre