Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

System Alternatives to Capitalism (Bratislava, 29. Apríl 2011)

Na pôde Inštitútu ASA, kde sa konajú aj pravidelné diskusné fóra Klubu Nového slova, bolo 29. apríla 2011 medzinárodné vedecké sympózium: System Alternatives to Capitalism (Systémové alternatívy kapitalizmu), ktoré pripravili Ústav politických vied SAV, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Slovenská asociácia Rímskeho klubu. Sympózium sa konalo pri príležitosti slovenského vydania knihy Davida Schweickarta: Po kapitalizme. Ekonomická demokracia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Komentáre