Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Svetová politika 2009 - prechod od neoliberálnej globalizácie k postmodernému multilaterilalizmu (Bratislava, 18. Február 2010)

Už šiesty okrúhly stôl v rámci projektu Postmoderna a zahraničná politika Slovenskej republiky sa uskutočnil na pôde Inštitútu ASA dňa 18. februára 2010. Jeho aktuálnym obsahom bola téma: Svetová politika 2009 - prechod od neoliberálnej globalizácie k postmodernému multilaterilalizmu. Úvodné slovo patrilo odbornému garantovi projektu doc. PhDr. Františkovi Škvrndovi, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (prezentácia v prílohe). Druhým vystupujúcim bol PhDr., Mgr. Štefan Maceják, PhD., riaditeľ Ústavu MV pri SEVŠ v Skalici.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, NEZES, SEVŠ v Skalici a v partnerstve s Friedrich Ebert Stiftung Bratislava.
Po skončení podujatia sa uskutočnila, za účasti autorov prezentácia knihy: Gbúrová M., Goňcová M. (ed.), Goněc V., Lysý J.: Evropská integrace: Budování nové Evropy? Masarykova univerzita, Brno 2009.

Peter Juza

Prezentácia
Komentáre