Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Súčasnosť a budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku (Bratislava, 10. Apríl 2008)

Dňa 10. apríla 2008 sa na pôde Inštitútu ASA uskutočnilo diskusné fórum „Súčasnosť a budúcnosť dôchodkového systému na Slovensku“, ktorého hlavným cieľom bolo o.i. zhodnotiť do akej miery sa napĺňajú predstavy, ktoré boli anticipované v novele zákona o dôchodkovom poistení.

Na podujatí, ktorého sa aktívne zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ďalej participovali ministerka práce sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová, štátni tajomníci ministerstiev, členovia Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, zástupcovia DSS a iní experti v oblasti dôchodkového systému. V rámci fóra okrem predsedu vlády s hlavnými referátmi vystúpili ministerka Viera Tomanová (v prílohe), generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ivan Bernátek (v prílohe) a Peter Staněk z Ekonomického ústavu SAV. 
Komentáre