Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie (Gunduličova 12, Bratislava, 15. Október 2015)

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ing. Pavlína Ivanová, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prijali pozvanie Inštitútu Asa a Klubu Nového slova a prišli predstaviť knižnú novinku s názvom: „Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie.“ Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Ako povedal, kniha je pokračovaním série publikácií, ktoré rozpracovávajú najaktuálnejšie dianie vo svete poznačenom procesmi globalizácie už prakticky vo všetkých oblastiach. Okrem tém, ktorým sa venuje prof. Staněk dlhodobo, je kniha obohatená o návrh možného riešenia súčasnej globálnej krízy, ktorú sa stále nedarí prekonať, sme svedkami kamuflovania základných rozporov a podsúvania nikam nevedúcich riešení. Dr. Ivanová v knihe prináša zaujímavý koncept obsiahnutý v kapitole s názvom: „Humanizácia spoločensko-ekonomických zmien v 21. storočí,“ ktorý je vhodným začiatkom pre hľadanie riešení aktuálnych krízových javov nielen v ekonomike.

Komentáre